Naše projekty

Dobrá spisovka

GOODSAILORS realizuje projekt Nová spisovka, r.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0009134, který je podpořen z Evropské unie Operačního programu zaměstnanost.

EU

Cíle projektu

  • Hlavním cílem je rozšíření integračního sociálního podniku Good Sailors s.r.o. a jeho dlouhodobá ekonomická stabilizace.
  • Novou aktivitou sociálního podniku je prodej produktu Dobrá spisovka a s ním spojené vytvoření 4 nových pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné osoby.
  • Noví zaměstnanci budou pracovat v prostředí rovných příležitostí v IT firmě, která má dobré zkušenosti se zaměstnáváním hendikepovaných osob.
  • Realizací projektu dojde k vytvoření produktu Dobrá Spisovka a s ní související intenzivní propagaci a intenzivnímu prodeji nového produktu za účelem dlouhodobé prosperity a plnění sociálních cílů sociálního podniku Good Sailors s.r.o.

Cíle vztahu ke znevýhodněným zaměstnancům

  • Vytvoření 4 nových pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné osoby.
  • Vzdělávání a osobní pracovní rozvoj těchto 4 nových zaměstnanců.
  • Flexibilní pracovní doba pro zdravotně znevýhodněné, která bude uzpůsobena jejich zdravotním potřebám.
  • Personalistka se bude věnovat speciální péči a vedení těchto osob. K tomu bude využívat poradenství specialistů, psychologického a sociálního pracovníka.
Výhodou pro zaměstnání znevýhodněných osob je přístup a jednota firmy, kde je i doposud zaměstnáno 80 % hendikepovaných zaměstnanců.

Environmentální cíle

Všichni nově získaní klienti mohou využívat celou spisovou službu plně elektronicky. Nevznikne tak potřeba využívat tištěnou formu dokumentů, což dlouhodobě pomůže snižovat zátěž na životní prostředí.

Plujte s námi!

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů