Principy sociálního podnikání

Dobrá spisovka

Společensky prospěšný cíl

 • Společnost Good Sailors zaměstnává více než 80% zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.
 • Podporujeme vznik a akceleraci nových projektů, které jsou prospěšné pro zdravotně znevýhodněné osoby. Příkladem může být projekt „disway“, v němž jsme pomohli vybudovat sociální síť pro hendikepované cestovatele. Jedná se o jakýsi “Tripadvisor pro hendikepované”, který díky zkušenostem jiných cestovatelů umožňuje lidem s hendikepem zažít pohodovou dovolenou. Projekt funguje již několik let, získal řadu ocenění i finanční podporu od organizací jako Nadace Vodafone a dalších.

Sociální prospěch

 • Společnost Good Sailors zaměstnává více než 80% zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.
 • Podnik zajišťuje dlouhodobé vzdělávání a individuální rozvoj pracovních kompetencí svých zaměstnanců.
 • Zaměstnancům je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby.
 • V kancelářích zajištujeme hendikepovaným kolegům komfort v podobě bezbariérové toalety a dopomoci na ní prostřednictvím kolegů – asistentů. Počítáme i s flexibilitou změn, při onemocněních, nutnosti navštívit lékaře apod. Proto je v podniku zaměstnáno více osob na kratší úvazky.
 • Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a podílí se na směřování sociálního podniku.

Ekonomický prospěch

 • Naše manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli. Good Sailors je nezávisle fungující společnost s ručením omezeným, nejsme závislí na veřejné správě ani jiném ekonomickém subjektu.
 • Více než 51% zisku z nového produktu bude reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných.
 • Tržby z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech nového produktu tvoří přes 50%.

Enviromentální prospěch

 • Náš nový produkt „Dobrá spisovka“ bude všem našim klientům nabízet možnost netisknout žádné dokumenty a vše řešit a archivovat pouze elektronicky. Vědomě přispíváme k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji.
 • Podnik má formulované zásady k přírodě šetrného podnikání a tyto zásady dodržuje.

Místní prospěch

 • Sociální podnik poskytuje přednostně služby v regionu a podporuje rozvoj místní ekonomiky.
 • Sociální podnik zaměstnává přednostně obyvatele z území Libereckého kraje a Ústeckého kraje.
 • Sociální podnik spolupracuje přednostně s lokálními aktéry trhu z území Libereckého kraje a Ústeckého kraje: obcemi, městy, úřady, neziskovými organizacemi, příspěvkovými organizacemi.

Plujte s námi!

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů